Dokument - 03. Orderhantering - Prissättning orderrader

Prissättning orderrader

Det finns ett flertal metoder för att sätta priser på en kund. Helst ska man göra det så enkelt som möjligt för sig, då det är komplicerat att hålla reda på en för avancerat prissättningspolitik.

 

Priserna har följande prioritet:

 1. I första hand: Prisavtal (modul). Kan vara specifikt pris och rabatt, eller en specifik prislista. Om enligt prislista adderas ev rabatt som är inlagd på kunden.
 2. I andra hand: Enligt den prislista (0-9) som är inlagd på kunden. Detta kan kombinersa med rabatt enligt artikel- och kundrabattgrupp.
 3. I tredje hand: Enligt staffling. Olika pris eller rabatt kan anges baserat på antal som beställs.

 


 

Avancerat:

Specialmetod för prissättning, modell "Prisberäkning"

 1. I första hand: Prisavtal. Se mer info nedan.
 2. I handra hand: Baseras prisberäkningen på kundtyp
  1. Fast prisstafflingsnivå. Valda kundyper alltid pris enligt andra stafflingen
  2. Rabattgrupp/Kampanjpris. Valda kundtyper enl setup.
   1. Kontroll om det finns kampanjpris på denna artikel för aktuellt datum. Styrs av specialfält Atmpprdisc.
   2. Pris enligt rabatt på artikel- och kundrabattgruppen.
  3. Staffling/Kampanjpris. Resterande kundtyper.
   1. Kontroll om det finns kampanjpris på denna artikel för aktuellt datum. Styrs av specialfält Atmpprstp.
   2. Pris enligt staffling. Dvs baserat på beställt antal.

 

Kampanjpris

Utöver kunder som ska ha pris enligt rabattgrupp eller staffling, finns kampanjpris. Det går att definiera olika kampanjpriser beroende på om kunden tillhör priser enligt rabattgrupp eller stafflinf.

 


 

Prisavtal

Prisavtalet kontrolleras enligt följande.

 1. I första hand på kundnummer och artikelnummer
 2. I andra hand på kundnummer och artikeltyp
 3. I tredje hand på kundtyp och artikelnummer
 4. I fjärde hand på kundtyp och artiketyp

Prisavtalet kan ha två prissättningar.

 1. I första hand: Pris och/eller rabatt. (Ange 0,00 i pris och rabatt, för prisavtal på standardpriset för denna kund)
 2. I andra hand: Prislista (0-9)

 

 

2014-06-17