Dokument - Installation - 6 Arbetsstation

Installation på arbetsstation

Programfilerna till Electra läggs på respektive arbetsstation enligt nedan.

 

När Pervasive (och MS Sql) används:

  1. Installera Pervasive på arbertsstationen
  2. Kopiera mappen WinElectra från serverns x:\Electra\win\ till din lokala mapp c:\Program\
  3. Skapa genväg på skrivbordet till c:\program\WinElectra\Electra.exe

 

När enbart MS Sql används som databasmotor

  1. Kopiera mappen WinElectra från serverns x:\Electra\win\ till din lokala mapp c:\Program\
  2. Skapa genväg på skrivbordet till c:\program\WinElectra\Electra.exe

 

 

Uppdaterad: 2016-02-08