Dokument - 03. Orderhantering - Kreditgräns

Kreditgräns överskriden

På kunden kan kreditgräns anges. Vid registrering order kontrolleras om kreditgränsen överskrids och varning visas i så fall.

Varning för överskriden kreditgräns sker om 

  • kunden har värde i kreditgräns annat än 0,00.
  • kundens ev tillgodo och skuld plus aktuell orders värde är högre än kreditgränsen.
    Formel: Om Tillgodo - Fordran + Aktuell orderbelopp > Kreditgräns visa varning.

Electra order kreditgräns

Klicka på gula rutan i redigera order för mer information.

 

2016-01-27