Dokument - Webbkoppling - Tabeller som kopieras

Tabeller som kopieras till webben

När webbkoppling finns sker uppdatering på webbdatabasen när redigering sker i Electra.

 

Tabber som synkroniseras och från vilka rutiner, enstaka poster

 • Atlsys - Systemdata
  • Redigera Typer (Även mot tabell System)
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Urval: Ej de poster som börjar med ! eller &.
 • Attribut - Artiklars attributmallar
  • Redigera attribut
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Alla poster.
 • AttrGroup - Artiklars attributgrupper
  • Redigera attribut
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Alla poster.
 • Lager - Artiklar
  • Redigering artikel
   • Uppdaterar även: LagerAtt, LagerCnf och Staffl.
  • Redigera order
  • Redigera inköp
  • Uppdatera inventering
  • Prisjustering
  • Redgera artikel i Artikelhantering, inkl multiedit.
   • Uppdaterar även: LagerAtt, LagerCnf och Staffl.
  • Import artiklar via rutinen Centrallager (specialmodul)
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Urval: Awebview J, U, +. Ahide<>J
 • LagerAtt - Artiklars attribut
  • Redigera attribut i Redigera artikel
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Urval: Awebview J, U, +. Ahide<>J
 • LagerCnf - Artiklars konfigurationer
  • Redigera konfiguration i Redigera artikel
 • Kund - Kunder
  • Redigera kund
  • Redigera kund i Kundens kontakter
  • Redigera kund i Kundhantering, inkl multiedit
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Urval: Bara kunder som har en kontakt med login och ej dold.
 • Kundref - Kundens kontakter
  • Redigera kontakt i Redigera kund
  • Redigera kontakt i Kundens kontakter
  • Alla poster i Kundref uppdateras när rutinen under Databasverktyg körs på Kund.
 • Ordinf/Ordrad - Order/Kredit/Offert
  • Urval: Kunden måste ha minst en kontakt med användarnamn och ej dold.
  • Redigera order. Webben uppdateras när ordern avslutas. (2016-03-07)
  • Redigera i Orderhantering. (2016-03-07)
  • Godkänna ordererkännande. (2016-03-08)
  • Godkänna följesedel - Uppdatering av orders löpnummer (Suffix). (2016-03-08)
  • Radera order. (2016-03-08)
  • Skapa offert/kredit/order från Kundreskontra eller Överblick. (2016-03-08)
  • Godkänd fakturerering (2016-03-09)
  • Allokering order efter inleverans, inventering, bygg struktur och från orderhanteringen (2016-03-09)
  • Databasverktyg, uppdatera alla offerter, order & kredit mot webben. Enligt ev SQL-urval i Typer, flik Webb.
  • Återkalla följesedel
  • Ska införas:
   • (Skapa/backa samlingsorder)
 • Prisavtl - Prisavtal
  • Redigera prisavtal. Urval: Bara de prisavtal där kunden finns på webben
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Urval: Bara de prisavtal där kunden finns på webben
 • Salj - Säljare
  • Redigera i Personalhantering
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen
 • Staffl - Stafflade priser
  • Redigera i Redigera artikel, flik Prisjustering (Special)
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen. Urval: Artikel som finns på webben.
 • System - Systemdata
  • Redigera Typer (Även mot tabell Atlsys)
  • Databasverktyg - Högerklick på tabellen.

 

 

När ny post skrivt till webbtabellen skrivs även en post till tabell System på webben, så det blir smidigare för webben att veta att uppdatering gjorts.

Syntax: Syfunction: WEBQUE-[tabellnamn]. Sytext: [tabellnamn]. Sydate: [datum och tid].

Tag fram poster baserat på tid i posten i tabell System.

 

2016-04-05