Dokument - Installation - 1 Bygg om tabeller

Bygg om tabeller inför installation av Windows-Electra

Inför övergång till nya Electra behöver vissa förberedelser göras.

Denna instruktion förutsätter att du är väl insatt i ombyggning av tabeller i Electra.

Logga in i Dos-Electra som Master, gå till 9.49.2. Lägg de nya fälten sist i respektive tabell.

2014: Ombyggnad av tabeller görs numera i Windows Electra med bra hjälpverktyg. Det finns fler nya fält än vad som beskrivs här. Dessa framgår i rutinen Databas och tabellverktyg.

2010-05-30: Uppdatera till nya Atlblist.exe (räntefakturering). Det blir fel vid räntefakturering annars.

2008-09-04: Alla tabeller (även de som inte nämns nedan) måste uppdateras till "numeriskt format" (dataversion 14). Enkelt beskrivet är så gott som alla fält i Electra lagrade som alfanumeriska, i version 14 lagras siffror i numeriska fält, vilket förenklar vid SQL-anrop.
I numeriskt format kan inte fälttyp S (datum) och Y/J användas i Electra. Använd typ A för dessa.
Kontrollera fälttyp H att det används rätt. Behöver ändras till A för bet.villkor, konto mm.

Kund

Kontrollera att företagsnamn, fakt.adress och lev.adress är minst 30 tecken.

Nya fält:
- Kadr0 A30 Avdelning (sista tecken i fältnamnet är en nolla)
- Kdestadr0 A30 Lev.avdelning (visas direkt under företagsnamnet)
- Kemail A90 Epost
- Khomepage A50 Hemsida (090104: var innan Kwww)
- Khide A01 Dölj (J/N)
- Knote A255 Notering på kunden. Ersätter F6-funktionen i DOS
- Kflag A255. Flagga för diverse ändamål, bl a webbkoppling.

Ordinf, Histinf, Kalkinf

Kontrollera att företagsnamn och lev.adress är minst 30 tecken. I kalkinf skall första tecken vara C istället för O.

Nya fält:
- Odestadr0 A30 Lev.avdelning
- Oemail A60 (funkar tills vidare även med gamla Oepost, men bör ändras)
- Onote A255 Notering på ordern
- Oprocess A02 Orderns produktionstatus (100107)
- Oflag A255 Flagga för ordern (100107)
- Ocellphone A15 För paketavisering via sms osv (100107)

Ordrad, Kalkrad

Nytt fält för koppling till serienummer och andra framtida kopplingar

Nya fält:
- Olid C04 Radens id. Används för koppling till serienummer och andra tabeller.
- Olflag A255 Flagga för t ex rader av, belopp av mm vud utskrift ordererkännande & faktura (100107)

Histrad

 Nytt fält för koppling till serienummer andra framtida kopplingar.

Nya fält:
- Olid H04 Radens id (skall vara H i denna tabell)
- Olflag A255 Flagga för t ex rader av, belopp av mm vud utskrift ordererkännande & faktura (100107)

Kundref

Denna tabell finns bara om man har modulen Säljstöd/CRM. Den skall bl a kompletteras med lev.adress för varje kontaktperson.

Nya fält:
- Krdestname A30 Leveransadress för denna referens
- Krdestadr0 A30
- Krdestadr1 A30
- Krdestadr2 A30
- Krdestcountr A30
- Krcellphone A15 Mobilnummer

Nya fält om du har webbkoppling:
- Krwebuser A50
- Krwebpsw A20
- Krwebtype A02
- Krwebflag A255

Då det denna tabell vuxit under åren är det lämpligt att stämma av mot den kompletta listan av Kundref.

Lager

Nya fält för bl a gruppering mm. För att lättare kunna implementera med webbshop.

Nya fält:
- Agroup1 A20 (upp till tre nivåer)
- Agroup2 A20
- Agroup3 A20
- Abrand A50 (för att visa liknande produkter tillsammans. T ex olika färg, antal anslutningar osv)
- Amanufactor A50 (tillverkare, för gruppering på webb mm)
- Asort A10 (sortering vid presentationen)
- Awebview A01 Visa i webbshop (J/N)
- Ahide A01 Dölj (J/N)
- Acbrinprice D08 Bruttoinpris valuta
- Acbrinprdisc D08 Rabatt på bruttoinpris
- Anote A255 Notering på artikeln. Ersätter F6-funktionen i DOS.
- Asupplaname A50 Leverantörens artikelnamn

Ändrade fält
- 41 Aordstock D08 (är A11 hos vissa kunder)

Lagersnr

Nya fält för koppling till radens id (Olid) samt spårning av användare och datum när registrering gjordes

Nya fält:
- Nolid H04 * Koppling till Ordrad
- Nlastuser A10
- Nlastdate A06

Lagerlev

Ny tabell för att kunna ange flera leverantörer per artikel

Lev

Nya fät:
- Lhide A01 Dölj (J/N)
- Lemail A90 Epost
- Lhomepage A50 Hemsida (090104: var innan Lwww)
- Ldisc D08 Rabatt (om inget annat anges i Lager)
- Lformcode A01 Blankettgrupp
- Lnote A255 Notering på leverantören. Ersätter F6-funktionen i DOS.

Salj

Nya fält:
- Shide A01 Dölj (J/N)
- Snote A255 Notering på säljaren. Ersätter F6-funktionen i DOS.

 

 lagerlev.zip (1 kb) 

 

Skapad 2008-06-24
Senast uppdaterad: 2015-02-22