Moduler Electra 2.x (inaktuell)

Antal programmoduler i Windows-Electra kommer minska avsevärt jämfört med dos-versionen. Det blir bara ett par program per huvudmeny, från vilka man kommer kunna utföra alla funktioner.

Mer information kommer efter hand.